0515 23 28 50

Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond

Nieuwe gebruiker moet verplichtingen met betrekking tot verplichte teelt vanggewas na mais op zand- en lossgronden overnemen.
Top