0515 23 28 50

Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters

Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden, maar wel jongvee voor de melkveehouderij hadden, kunnen alsnog een beroep doen op de knelgevallenvoorziening.
Top