0515 23 28 50

Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht

Status vrije-uitloopeieren vervalt na zestien weken, beoordeling op koppelniveau.
Top