0515 23 28 50

Voorkom bijtelling auto door juiste verklaring

Uw werkgever past in principe een bijtelling toe als u beschikt over een auto van de zaak. Met een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto is de werkgever gevrijwaard en kan hij de bijtelling achterwege laten. Dit kan echter alleen als u over de juiste verklaring beschikt. Zorg daarom dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan door gebruik van de verkeerde verklaring.

Verklaring geen privégebruik auto
Elke werknemer kan een verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Het maakt daarbij niet uit of het een personenauto betreft of een bestelauto. De verklaring geen privégebruik auto houdt in dat u verklaart dat u de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt. De Belastingdienst geeft vervolgens een beschikking ‘verklaring geen privégebruik auto’ af en uw werkgever kan met deze beschikking de bijtelling achterwege laten.

Let op! De verklaring geen privégebruik auto ontslaat u niet van uw verplichting om aan te tonen dat u niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. Een sluitende kilometeradministratie blijft dus noodzakelijk.

Bij intrekking van de beschikking ‘verklaring geen privégebruik auto’ of als u op verzoek niet kunt aantonen dat u niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden, zal de Belastingdienst de bijtelling bij u naheffen en niet bij uw werkgever. Uw werkgever blijft dus buiten schot, tenzij hij wist dat de verklaring geen privégebruik auto onjuist was.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto
Elke werknemer en IB-ondernemer kan een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto indienen. De verklaring kan echter alleen worden aangevraagd voor een bestelauto. De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto houdt in dat u verklaart dat u helemaal niet privé met de bestelauto rijdt. De verklaring dient u samen met uw werkgever in. De Belastingdienst bevestigt vervolgens de ontvangst van uw verklaring en uw werkgever kan met deze ontvangstbevestiging de bijtelling achterwege laten.

Let op! Met de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto mag helemaal niet privé gereden worden. De welbekende 500 kilometer privé op jaarbasis mag u met deze verklaring dus niet gebruiken.

Bij deze verklaring is geen verplichting om aan te tonen dat u niet privé gereden heeft. Een sluitende kilometeradministratie kan daarom achterwege blijven. Daarentegen zult u samen met uw werkgever wel op verzoek aan de Belastingdienst moeten kunnen verklaren dat een bepaalde rit zakelijk is geweest.

Voorbeeld
Als de Belastingdienst uw bestelauto op zaterdagmiddag bij een pretpark signaleert, zult u samen met uw werkgever aannemelijk moeten maken dat dit zakelijk was. Indien er geen plausibele verklaring is, zal de Belastingdienst de bijtelling bij u naheffen en niet bij uw werkgever. Uw werkgever blijft dus buiten schot, tenzij hij wist dat de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik auto onjuist was.

Top