0515 23 28 50

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

Knelgevallenregeling voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een lager melkveefosfaatoverschot hadden.
Top