0515 23 28 50

Vrijstelling ontwikkelingsruimte PAS voor kleine uitbreidingen

Voor depositietoenames tot 0,05 mol/ha/jaar is volgens aangepaste Regeling natuurbescherming geen ontwikkelingsruimte nodig.
Top