0515 23 28 50

Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld

Voorwaarden toepassing vrijstellingsregeling ongewijzigd, overdracht mogelijk bij bedrijfsoverdrachten
Top