0515 23 28 50

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

Bij inscharen van graasdieren zal in alle gevallen gerekend moeten worden met de gebruiksnormen voor beweiden.
Top