0515 23 28 50

Wel feitelijk gebruik grond, geen rechtsgeldige gebruikstitel

Onderhuurder heeft geen geldige gebruikstitel, omdat verpachter geen toestemming heeft verleend voor onderhuur
Top