0515 23 28 50

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Grondeigenaar verklaart grond zelf in gebruik te hebben.
Top