0515 23 28 50

Wel of geen kennelijke fout

Beroep op kennelijke fout kan niet slagen wanneer sprake is van een bewuste handeling.
Top