0515 23 28 50

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten.
Top