0515 23 28 50

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

Wet heeft als doel de positie van de landbouwer in de keten te versterken.
Top