0515 23 28 50

Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

Uitzondering voor landbouwers op normale btw-regime komt volgens het voorstel per 1 januari 2018 te vervallen
Top