0515 23 28 50

Wijziging BTW-plicht en verzekeringen

Overgang btw-landouwregeling naar reguliere btw-regeling kan leiden tot lagere verzekeringspremie.
Top