0515 23 28 50

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

Pachtnormen stijgen in gebieden met veel melkveehouderij, daling in gebieden met veel akkerbouw
Top