0515 23 28 50

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021

Forse stijging pachtnormen in IJsselmeerpolders en zuidwestelijk akkerbouwgebied en voor los tuinland, flinke daling in Veenkoloniën en Oldambt
Top