0515 23 28 50

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Flinke stijging pachtnormen in Centraal veehouderijgebied en Hollands/Utrechts weidegebied en voor los tuinland, forse daling in Zuidwestelijk akkerbouwgebied
Top