0515 23 28 50

WOZ-waarde van uw woning te hoog?

Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar. Deze WOZ-waarde is namelijk niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar met name ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.

Eigenwoningforfait
Dit jaar gaat u voor een eigen woning met een WOZ-waarde boven € 1.050.00 weer meer belasting betalen voor het bezit van de woning. Betaalde u in 2015 nog € 7.875 vermeerderd met 2,05% van de waarde boven € 1.050.000, dit jaar is het vaste bedrag van € 7.875 weliswaar gelijk gebleven maar is het percentage verhoogd naar 2,35%. Voor uw woning met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.050.000 blijft het percentage gehandhaafd op 0,75%.

WOZ-waarde
Voor het eigenwoningforfait moet u uitgaan van de WOZ-waarde, zoals die door de gemeente is vastgesteld. Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015 vindt u deze waarde op het gemeentelijk aanslagbiljet van vorig jaar. De WOZ-waarde die u nodig heeft voor een voorlopige aanslag 2016 (of wijziging hiervan) of straks voor uw aangifte inkomstenbelasting 2016, treft u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen die u een dezer dagen ontvangt of heeft ontvangen. Omdat de hoogte van het eigenwoningforfait afhankelijk is van de WOZ-waarde, is een juiste WOZ-waarde belangrijk.

Tip! Het is mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw woning te bekijken en de WOZ-waarde te raadplegen. U heeft hier wel een DigiD-inlogcode voor nodig.

Bent u van mening dat de gemeente de waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld dan kan het verstandig zijn om in bezwaar te gaan. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen binnen zijn bij uw gemeente.

Top