0515 23 28 50

Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari

Uitstel zuiveringsplicht bij gebruikmaking van een collectieve zuiveringsinstallatie kan nu officieel geregeld worden.
Top