0515 23 28 50

Agrarische diensten

Agrarische ondernemers, zoals melkveehouders, hebben met veel specifieke agrarische vraagstukken te maken die niet aan de orde zijn bij commerciële ondernemers. Zo kent de belastingwetgeving in de agrarische sector veel specifieke regelingen. Denk daarbij vooral aan de ingewikkelde milieuwetgeving waar de sector mee te maken heeft. Wij zijn specialist in het verlenen van agrarische diensten.

Kooistra & deBoer administratie- & belastingadviseurs kan u naast de normale fiscale, financiële en bedrijfseconomische diensten ook goed ondersteunen met de verzorging van de gecombineerde opgaven en andere verplichtingen ten aanzien van de mest- en milieuwetgeving problematiek.

Een bedrijfsoverdracht in de agrarische sector vereist specialistische kennis om zulke zaken goed te kunnen begeleiden. Kooistra & deBoer administratie- & belastingadviseurs heeft die specialistische kennis in huis en heeft ruime ervaring met agrarische bedrijfsoverdrachten.

Tot de agrarische sector rekenen wij naast de melkveebedrijven ook pluimveehouders, varkenshouders, paardenhouders en akkerbouwers. Neem vrijblijvend contact met ons op en profiteer van onze specialistische agrarische kennis.

'De wereld van agrariërs kennen we van binnenuit. Wij weten precies welke diensten agrariërs nodig hebben'
Top