0515 23 28 50

Loon­administratie

De regelgeving rond de salarissen is erg complex en voortdurend aan veranderingen onderhevig. U kunt het verzorgen van de loonadministratie bij ons onderbrengen. Ons kantoor verzorgt uw loonadministratie zelf. In sommige gevallen maken wij hiervoor gebruik van de diensten van een externe gespecialiseerde organisatie die voor ons uw administratie verwerkt.

Of u nu één of 50 medewerkers in dienst heeft, het voeren van een loonadministratie is in alle gevallen tijdrovend en ingewikkeld. Ook met één personeelslid op de loonlijst kunt u uw loonadministratie al bij ons uitbesteden. Het aantal regelingen waarmee u te maken krijgt, het aantal wijzigingen dat u telkens op tijd en vaak op korte termijn moet doorvoeren, is talrijk. Wij zijn altijd op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en dat geldt uiteraard ook voor onze partner waarmee we samenwerken bij het verzorgen van loonadministraties. Wij nemen u het hele traject uit handen. Ons advies is de loonstrookjes zelf te verspreiden, zodat de loonadministratie niet geheel aan uw zicht wordt onttrokken. Uw laatste blik of controle maakt dat u op de hoogte blijft van wat er speelt, zonder dat u alle administratie-activiteiten zelf hoeft uit te voeren.

'Wanneer wij uw loonadministratie verzorgen, krijgen u en uw medewerkers altijd waar ze recht op hebben'
Top