0515 23 28 50

Subsidies en investeringen

Het verkrijgen van subsidies kent meer beperkingen dan voorheen. Wij zijn altijd op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving en kunnen u ondersteunen bij het aanvragen en verkrijgen van subsidies. Veel bedrijven hebben te maken met milieusubsidies en het aanvragen daarvan. Ook bij het aanvragen daarvan, kan onze ondersteuning behulpzaam zijn.

Verenigingen en stichtingen hebben ruimere mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies, omdat zij geen winstoogmerk hebben en vaak een maatschappelijk belang dienen. Ook verenigingen en stichtingen kunnen profiteren van onze kennis en onze adviezen. Wanneer zij dat willen, dan kunnen we ook het hele aanvraagtraject voor hen verzorgen.

Aan toegekende subsidies zitten vaak eisen voor de besteding, voor het vastleggen van de uitgaven. Wij kunnen een controle uitvoeren bij verenigingen en stichtingen, zodat voor de subsidieverstrekker duidelijk is dat alle geldelijke middelen volgens afspraak zijn besteed.

We hebben in de afgelopen jaren al vele particulieren en bedrijven ondersteund bij het verkrijgen van subsidie voor zonnepanelen. Wij doen de aanvraag en regelen meteen de btw-teruggave.

'Wij begeleiden u bij subsidieaanvragen en investeringen'
Top