0515 23 28 50

Jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie en geeft inzicht in hoe uw onderneming het afgelopen jaar heeft gedraaid en er financieel voorstaat. Sommige instanties, zoals bijvoorbeeld kredietverstrekkers of leveranciers, hechten er veel waarde aan dat de jaarrekening is opgesteld door een onafhankelijke accountant. Wij kunnen deze voor u samenstellen en geven daarbij een samenstellingsverklaring af. In deze samenstellingsverklaring geven we aan dat we, op basis van de aangeleverde gegevens en conform de voor het accountantsberoep geldende gedrags- en beroepsregels, de jaarrekening hebben samengesteld. Daarmee voldoet de verklaring aan de wettelijke voorschriften. Bij de samenstellingsverklaring verrichten wij een beperkt aantal toetsende werkzaamheden.

Heeft u een kleine onderneming zonder grote leningen, personeel en grote investeringen, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers en praktijkbeoefenaren, dan stellen wij de jaarcijfers samen als bijlage bij de winstaangifte voor ondernemers. Daarbij geven wij geen samenstellingsverklaring af.

'Wij kunnen uw jaarrekening voor u samenstellen'
Top